Негiзгi бет >> Аккредитацияланған бағдарламалар тізімі

Аккредитацияланған бағдарламалар тізімі

Название сертификата Номер Срок действия Орган/ агентство PDF
1

Свидетельство о специализированной аккредитации

5В071200

5В073000

5В072300

5В050600

5В050900

SA № 0016/2 от 12.06.2014 09.06.2019 НКАОКО файл
2

Свидетельство о специализированной аккредитации

6М071200

6М073000

6М072300

6М050600

SA № 0016/4 От 12.06.2014 09.06.2019 НКАОКО файл
3

Свидетельство о специализированной аккредитации

5В042100

5В073100

5В090700

5В070700

5В071700

5В071800

SA № 0016/1 от 12.06.2014 09.06.2019 НКАОКО файл
4

Свидетельство о специализированной аккредитации

6М073100

6М090700

6М070700

6М071700

6М071800

SA № 0016/3 от 12.06.2014 09.06.2019 НКАОКО файл
5 Сертификат ОП 5В070400 Вычислительная техника и программное обеспечение №АВ0566 от 01.06.2015 2015-29-05  2020-28-05 НААР файл
6 Сертификат ОП 6М070400 Вычислительная техника и программное обеспечение №АВ0567 от 01.06.2015 2015-29-05  2020-28-05 НААР файл
7 Сертификат ОП 5B070300 Информационные системы №АВ0568 от 01.06.2015 2015-29-05  2020-28-05 НААР файл
8 Сертификат ОП 6М070300 Информационные системы №АВ0569 от 01.06.2015 2015-29-05  2020-28-05 НААР файл
9 Сертификат ОП 5В071600 Приборостроение №АВ0570 от 01.06.2015 2015-29-05  2020-28-05 НААР файл
10 Сертификат ОП 6М071600 Приборостроение №АВ0571 от 01.06.2015 2015-29-05  2020-28-05 НААР файл
11 Сертификат ОП 5В070500 Математическое и компьютерное моделирование №АВ0572 от 01.06.2015 2015-29-05  2018-28-05 НААР файл
12 Сертификат ОП 6М070500 Математическое и компьютерное моделирование №АВ0573 от 01.06.2015 2015-29-05  2020-28-05 НААР файл
13 Сертификат ОП 6М060100 Математика №АВ0574 от 01.06.2015 2015-29-05  2020-28-05 НААР файл
14 Сертификат ОП 5В071300 Транспорт, транспортная техника и технологии №АВ0575 от 01.06.2015 2015-29-05  2020-28-05 НААР файл
15 Сертификат ОП 5В074500 Транспортное строительство №АВ0576 от 01.06.2015 2015-29-05  2020-28-05 НААР файл
16 Сертификат ОП 6М074500 Транспортное строительство №АВ0577 от 01.06.2015 2015-29-05  2020-28-05 НААР файл
17 Сертификат ОП 5В080500 Водные ресурсы и водопользование №АВ0578 от 01.06.2015 2015-29-05  2020-28-05 НААР файл
18 Сертификат ОП 5В070900 Металлургия 28.03.2014 30.09.2019 ASIIN файл
19 Сертификат ОП 6М070900 Металлургия 28.03.2014 30.09.2019 ASIIN файл
20 Сертификат о присуждении лейбла EUR-ACEO образовательной программе бакалавриата Металлургия 28.03.2014 30.09.2019 ENAEE файл
21 Сертификат о присуждении лейбла EUR-ACEO образовательной программе магистратуры Металлургия 28.03.2014 30.09.2019 ENAEE файл
22 Сертификат ОП 5В070200 Автоматизация и управление 27.09.2013 30.09.2019 ASIIN файл
23 Сертификат ОП 6М070200 Автоматизация и управление 27.09.2013 30.09.2019 ASIIN файл
24 Сертификат о присуждении лейбла EUR-ACEO образовательной программе бакалавриата Автоматизация и управление 27.09.2013 30.09.2019 ENAEE файл
25 Сертификат о присуждении лейбла EUR-ACEO образовательной программе магистратуры Автоматизация и управление 27.09.2013 30.09.2019 ENAEE файл
26 Сертификат ОП 6М071300 Транспорт, транспортная техника и технологии 28.03.2014 30.09.2019 ASIIN файл
27 Сертификат о присуждении лейбла EUR-ACEO образовательной программе магистратуры Транспорт, Транспортная техника и технологии 28.03.2014 30.09.2019 ENAEE файл
28 Сертификат ОП 5В072400 Технологические машины и оборудование (по отраслям) 28.03.2014 30.09.2019 ASIIN файл
29 6М072400 Технологические машины и оборудование(по отраслям) 28.03.2014 30.09.2019 ASIIN файл
30 Сертификат о присуждении лейбла EUR-ACEO образовательной программе бакалавриата Технологические машины и оборудование 28.03.2014 30.09.2019 ENAEE файл
31 Сертификат о присуждении лейбла EUR-ACEO образовательной программе магистратуры Технологические машины и оборудование 28.03.2014 30.09.2019 ENAEE файл
32 Сертификат ОП 5В070600 «Геология и разведка МПИ» 27.06.2014 30.09.2019 ASIIN файл
33 Сертификат ОП 6М070700 «Геология и разведка МПИ» 27.06.2014 30.09.2019 ASIIN файл
34 Сертификат ОП 5В072900 Строительство 27.06.2014 30.09.2019 ASIIN файл
35 Сертификат ОП 6М072900 Строительство 27.06.2014 30.09.2019 ASIIN файл
36 Сертификат ОП 5В042000 Архитектура 27.06.2014 30.09.2019 ASIIN файл
37 Сертификат ОП 6М042000 Архитектура 27.06.2014 30.09.2019 ASIIN файл
38 Сертификат «Национальный рейтинг лучших технических вузов Казахстана -2015» 7 место - - НКАОКО файл

Жыл / агенттігі

ASIIN (Германия)

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі

Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігi

2014

5В042000 Сәулет
5В070200 Автоматтандыру және басқару
5В070900 Металлургия
5В072900 Құрылыс
5В072400 Технологиялық машиналар және жабдықтар
5В070600 Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау
6М042000 Сәулет
6М070200 Автоматтандыру және басқару
6М070600 Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау
6М070900 Металлургия
6М071300 Көлік, көліктік техника және технологиялар
6М072400 Технологиялық машиналар және жабдықтар
6М072900 Құрылыс

 

 

 

5В042100 Дизайн
5В050900 Қаржы
5В050600 Экономика
5В070700 Тау-кен ісі
5В071200 Машина жасау
5В071700 Жылу энергетикасы
5В071800 Электр энергетикасы
5В072300 Техникалық физика
5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру
5В073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
5В090700 Кадастр
6М050600 Экономика
6М070700 Тау-кен ісі
6М071200 Машина жасау
6М071700 Жылу энергетикасы
6М071800 Электр энергетикасы
6М072300 Техникалық физика
6М073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру
6М073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
6М090700 Кадастр

 

2015

 

5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
5B070300 Ақпараттық жүйелер 5В071600 Аспаптар жасау
5В071300 Көлік, көліктік техника және технологиялар
5В074500 Көлік құрылысы 5В070500 Математикалық және компьютерлік моделдеу
5В080500 Су ресурстары және суды пайдалану
6М070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
6М070300 Ақпараттық жүйелер 6М071600 Аспаптар жасау
6М070500 Математикалық және компьютерлік моделдеу
6М074500 Көлік құрылысы
6М060100 Математика

 

 

13

13

20